Kia on Tour

Kia on Tour

Exhibition management and brand ambassador selections and training for the Kia test drive tour, namely Kia on Tour.